extranet

Voimatori Oy

Energiatietoa/

 


Sopimusehdot

Sähköntoimitusehdot ovat (sähkön)myyjän ja asiakkaan välisen sähköntoimitussopimussuhteen vakiosopimusehdot. Sähköalan lainsäädännön kielellä asiakasta kutsutaan (sähkön)käyttäjäksi Sähköntoimitussopimus koskee sekä sähkön myymistä käyttäjälle että saman sähkön siirtämistä käyttöpaikalle. Sähkön siirtoa kutsutaan verkkopalveluksi.


Tiivistelmästä saat yleiskuvan sähköntoimitusehtojen tarkoituksesta. Ehtojen tarkan sisällön näet sähköntoimitusehdoista.


Asiakas voi ostaa sähkönenergian haluamaltaan sähköyhtiöltä, jolloin hän tekee sähkönmyyntisopimuksen ao. myyjän kanssa ja sopii verkkopalvelusta paikallisen jakeluverkon haltijan kanssa sähköverkkosopimuksella. Sähkönmyyntisopimukseen sovelletaan sähkönmyyntiehtoja ja sähköverkkosopimukseen verkkopalveluehtoja.