extranet

Voimatori Oy


Lämmin käyttövesi maatiloilla

Maatilalla lämpimän veden tarve tulee mitoittaa tapauskohtaisesti mm. laitteiden, putkistojen sekä eläinmäärän ja -lajin mukaan. Maitotiloilla kuumalla vedellä on erittäin tärkeä rooli korkean hygieniatason ylläpitämisessä. Kaikissa tuotantosuunnissa on toki huomioitava myös hoitajien hygieniatarpeet sekä asuinrakennusten lämpimän veden käyttö.

Osalla maatiloja on oma kotimaisen polttoaineen lämpökeskus, missä käyttövesi lämmitetään. Joillakin tiloilla lämmitys taas toimii vaihtoehtoisesti myös sähköllä. Uusiin pihattoihin on asennettu myös suuria sähkövaraajia lämminvesikierukoineen. Pienemmän käyttövesimäärän tarvitsevilla tiloilla, kuten lintukasvattamoilla ja sikaloilla, joilla öljykeskuslämmitys on yleinen, vesi lämmitetään lämmityskauden ulkopuolella sähkötoimisella käyttövesivaraajalla.

Käyttövesivaraajista on hyvä tietää, että varaajan vesi on kuuminta sen yläosassa ja kylmintä alaosassa. Varaaja toimii siten, että sen yläosasta otetun kuuman veden tilalle virtaa kaivokylmää vettä varaajan alaosaan. Liian pieni varaaja ja toisaalta sen lämmittäminen vain yöaikaan, saattaa johtaa tilanteeseen, jossa riittävän kuumaa 80ºC vettä riitä enää esimerkiksi iltalypsyn pesuihin. Kuuman veden riittävyys on oleellista etenkin maitohygienian kannalta. Yksi hyvä valinta voi tällöin olla esimerkiksi jatkuvalämmitteisen käyttövesivaraajan hankkiminen pelkästään lypsylaitteiston automaattipesurille. Samanlaisella varaajalla on mahdollista nostaa myös lämpökeskuksesta tulevan käyttöveden lämpötilaa. Muiden hygieniapesujen ja eläinten juomaveden lämpötilavaatimukset ovat sen sijaan sen verran alhaiset, että lämpökeskuksesta tai yölämmitteisestä varaajasta saatava vesi riittää yleensä näihin tarpeisiin.

Vedenlämmityksestä aiheutuvaa energiankulutusta voidaan arvioida siitä, että sadan vesilitran lämmittämiseen yhdellä asteella tarvitaan n. 0,1 kWh ja sadalla asteella 11,5 kWh. (Laskentakaava: W ~ 1,15 kWh/m3, ºC). Ohjeellisia arvoja lisää alla.

n. 1 kWh:lla lämmitetään +5 -asteista vettä:

10 litraa -> 85ºC
15 litraa -> 60ºC
20 litraa -> 50ºC
30 litraa -> 37ºC

Sähkölämmitteisen käyttövesivaraajan hyötysuhde on n. 95 % varaavassa ja n. 99 % jatkuvassa lämmityksessä. Varaavassa lämmityksessä vesitilavuuden tarve on kaksinkertainen. Vedenlämmityksen vertailulaskelmiin on huomattava ottaa mukaan investointikustannusten ohella myös energia- ja muut muuttuvat kustannukset.

Eri tuotantosuunnissa ja maitotilojen kesken olevasta suuresta vaihtelusta johtuen, vedenlämmityksen kokonaissuunnittelu vaatii tarkat tiedot niin vedenkulutuksesta kuin lämpötilavaatimuksista. Esimerkiksi kaukana sijaitsevalle yksittäiselle vesipisteelle on monesti edullisempaa asentaa oma pieni lämminvesivaraaja kuin pitkät ja lämpöeristetyt lämminvesiputket.