extranet

Voimatori Oy


Modernin maatilan riskienhallinta

Nykyaikaisilla maatiloilla ei voi pitkään olla ilman sähköä, toimintojen ja laitteiden on pyörittävä säännöllisesti.
Luonnon aiheuttamiin riskeihin ja tulipalon mahdollisuuteen kannattaa varautua. Sähkögeneraattorit eli aggregaatit turvaavat virran koneille ja valoille silloinkin, kun jakelu jostain syystä sähköverkossa keskeytyy.
Varavoima on perusteltu ratkaisu maantiloille kun myrskyt, ukkoset tykkylumi ja muut luonnonvoimat aiheuttavat yllättäviä tilanteita. Aggregaatteja käytetään myös pääasiallisena voimanlähteenä kaukana sähköverkosta sijaitsevilla sähköttömillä loma-asunnoilla
Varavoimalähteitten hinnat vaihtelevat laitteen koosta ja teknisistä ominaisuuksista riippuen. Maatiloilla käytetään yleensä traktorin kytkettävää mallia ja muualla siirrettäviä ja kiinteitä polttomoottorikäyttöisiä aggregaatteja.
  
 Sähkönjakelun toimitusvarmuudesta on nyky-yhteiskunnassa tullut entistä keskeisempi asia. Siksi on olennaista pyrkiä minimoimaan sähkökatkojen määrää ja niiden kestoa. Yksi tärkeimpiä toimitusvarmuutta parantavia keinoja on hoitaa oikein johtoalueiden vierimetsiä. Vierimetsien asianmukainen hoitaminen on paitsi verkonhaltijan myös metsänomistajan etu.

Elektroniset laitteet ovat yhä useampien toimintojen takana moderneilla maatiloilla. Näin parannetaan tuottavuutta ja vähennetään ihmistyötä, mutta jotta voitaisiin paremmin luottaa tekniikan jatkuvaan toimintaan esimerkiksi kesän ukkosilla, on syytä minimoida riskejä jo ennalta. Ukkosen pelko on tervettä ja sen aikaan saamat tuhot todellisia. Vaurioiden vähentämiseksi on kuitenkin tehtävissä paljon jo ennakolta, ennen kuin salama iskee. Salaman iskeminen suoraan rakennukseen on erittäin harvinaista, mutta ilmalinjalle osunut isku voi aiheuttaa ylijännitepiikkejä, joita syntyy yhtä hyvin niin sähkö- kuin puhelinlinjoihinkin. Haitallisen suuria ja sähkölaitteita vioittavia ylijännitepiikkejä voi siirtyä johtoja pitkin jopa kahden kilometrin päähän salaman iskukohdasta. Maatiloilla on monia ylijännitteelle arkoja laitteita ja niiden suojaamiseen onkin viisasta varautua ennakolta. Suojauksen kannattavuutta arvioidaan riskien suuruuden ja todennäköisyyden sekä suojausten kustannusten kannalta. Kustannustekijöitä punnitessa on hyvä muistaa, etteivät laiterikot jää kovinkaan todennäköisesti vahingon suurimmaksi kustannuseräksi. Vahingollisen vaikutuksensa suuruudella saattavat yllättää mm. sellaiset asiat kuten tuotantohäiriöt, eläinkuolemat sekä maito- ja lihatilin pienenemiset. Potentiaalintasauksen ja tehokkaan maadoituksen lisäksi on hyvä käyttää ylijännitesuojia. Näiden suojien tarkat paikat, tyypit ja määrät tulee selvittää jokaisessa tapauksessa erikseen. Mallit, jotka asennetaan sähkökeskuksiin, ovat huomattavasti päätepylvään ilmalinjasuojia tehokkaammat. Lisäksi niistä on helppo todeta rajun ukkosmyrskyn jälkeen, kestivätkö suojat ehjinä. Ukkosherkkiin, mutta tärkeisiin laitteisiin on syytä hankkia suojaksi vielä tehokkaat laitekohtaiset suojat. Suojaus suunnitellaan ammattitaidolla ja räätälöidysti kullekin maatilalle.
Johto-alueiden vierimetsien hoito-opas
Lisää maatilojen riskienhallinnasta