extranet

Voimatori Oy


Pihapiirin ilmalinjat

Maatilan pihapiiri on laaja ja siinä saattaa kulkea useita ilmajohtoja. Ilmajohtoja on muuntajalta tulevan tilan syöttöjohdon lisäksi pihan rakennusten välillä. Myös suurjännitelinja saattaa leikata tiluksia. Uusia ajoreittejä, kuormanpurkauspaikkoja ja rakennuksia suunniteltaessa on hyvä tarkistaa ilmajohtojen paikat ja korkeudet. Etenkin pimeänaikaan vaaditaan erityistä varovaisuutta ilmajohtojen läheisyydessä.

Niin tilan sisäiselle liikenteelle kuin vaikkapa tarvikkeita tuovalle perävaunulliselle rekalle kannattaa jo etukäteen varmistaa turvalliset ajoreitit ilmalinjojen alta. Maatalouskoneet, kuten kaivurit ja leikkuupuimurit ovat korkeita ja saattavat ulottua vaarallisen lähelle sähköjohtoja. On hyvä muistaa, että metalli johtaa hyvin sähköä ja että vakavan sähköiskun voi saada jo usean kymmenen metrin päästä, ollessaan kosketuksissa esimerkiksi kippaavaan autoon tai metallikuormaimeen.

Eri johtotyypeillä ja jakelujännitteillä vaaditaan tietyt turvaetäisyydet työskenneltäessä ilmajohdon alapuolella tai sivulla:


 


On hyvä muistaa, että myös ilman lämpötila vaikuttaa johtojen korkeuteen. Kesähelteillä johdot roikkuvat alempana kuin paukkupakkasilla. Myös talven raskas jää- ja lumikuorma saattaa painaa johtoja tavallista alemmas. Tällöinkään johdot eivät kuitenkaan saa olla yllä mainittuja raja-arvoja alempana.

Kun on tarve vetää uusia sähköjohtoja rakennuksista toisiin tai esimerkiksi pihavaloille, kannattaa ne tehdä maakaapeliasennuksina. Maahan kaivetut kaapelit avartavat pihapiiriä ja tekevät siitä toimivamman ja turvallisemman. Kaapeleiden sijainnista on hyvä tehdä mittatarkka kartta myöhempää kaivutarvetta varten.