extranet

Voimatori Oy


Maatilojen paloturvallisuus

Turvatekniikan keskus on selvittänyt maamme eläinrakennusten sähkö- ja paloturvallisuutta. Tulosten mukaan sähkölaitteet ja sähkölaitteistot olivat huonossa kunnossa. Eläintiloissa olosuhteet ovat hyvin haasteelliset sähkölaitteiden kestämiselle. Vuosien käyttö aiheuttaa laitteistojen vaurioitumista ja likaantumista. Puutteita on runsaasti myös sähköasennusten toteutuksessa ja dokumentoinnissa.   Laitteiden kuntoa on syytä tarkkailla Riskialttiita laitteita ovat pölyyntyneet moottorit. Vaurioituneet johdot tai löystyneet johdinliitokset aiheuttavat usein vaaraa. Keskusten koteloinnin tiiveyteen kannattaa kiinnittää huomiota. Kaikkien laitteiden kuntoa ja toimintaa on syytä tarkkailla.   Halogeenivalaisimet eivät sovellu käytettäviksi eläintiloissa eivätkä pölyisissä tiloissa, koska niiden pintalämpötilat nousevat vaarallisen suuriksi. Tuikkivat loistevalaisimien putket lämmittävät valaisimien kuristimia liikaa ja aiheuttavat palovaaran. Ne kannattaa vaihtaa heti uusiin ja uusia samalla sytyttimet.   Sähkösuunnittelulla on iso merkitys maatalousrakennusten sähköistyksessä. Hyvin suunniteltu sähköistys on toimiva, energiaystävällinen ja turvallinen. Varavoiman hankkimista maatilalle suunniteltaessa kannattaa selvittää sähkösuunnittelijan tai urakoitsijan kanssa, millainen laite parhaiten soveltuu omiin tarpeisiin.  Laitteiston haltijalla on vastuu määräaikaistarkastuksen teettämisestä Maatiloilla, jotka on suojattu yli 35 A:n sulakkeella pitää tehdä sähkölaitteistojen määräaikaistarkastus 15 vuoden välein. Ensimmäisen kerran tämä tarkastus piti tehdä ennen vuotta 2000, jos kiinteistö oli yli 15 vuotta vanha. Määräaikaistarkastuksen voi tehdä valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu tarkastuslaitos. Ennen 1.5.2004 sai myös sähköurakoitsija tehdä maatiloilla määräaikaistarkastuksen, joten silloin tehdyt urakoitsijan määräaikaistarkastukset ovat myös voimassa. Vastuu laitteiston tarkastuttamisesta ja kunnosta on laitteiston haltijalla. Monilla tiloilla tämä tarkastus on kuitenkin jäänyt teettämättä.  Sähköurakoitsija tarkastaa omat työnsä Sähköurakoitsija tekee käyttöönottotarkastuksen aina tehdessään sähkötöitä. Jos asennuskohde on isompi kuin yksittäisen kojeen vaihto, urakoitsija tekee siitä käyttöönottotarkastuspöytäkirjan. Rakennettaessa uutta tai tehtäessä laaja peruskorjaus sähkölaitteisiin, joita suojaava sulake on yli 35 A, tulee sähköurakoitsijan teettää varmennustarkastus tällaiseen kohteeseen. Varmennustarkastuksen voi tehdä valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu tarkastuslaitos.

Lue lisää maatilojen sähköturvallisuusriskeistä.