extranet

Voimatori Oy


Lämmitystavan valinta

Lämmitystavan valinta on oikeastaan ensimmäinen suuri ratkaisu, jonka omakotitalon rakentaja joutuu miettimään jo ennen talon valintaa. Kerran tehtyä valintaa ei voi myöhemmin helposti tai edullisesti muuttaa.  Lämmitysjärjestelmän valitsija joutuu sovittamaan yhteen omat ajatuksensa, taloudelliset lähtökohdat, rakennuspaikan ja rakennuksen suomat mahdollisuudet sekä lämmitysjärjestelmän ominaisuudet: käyttövarmuus, terveellisyys, viihtyisyys, turvallisuus ja ympäristövaikutukset.  Lämpöä voidaan tuottaa ja käyttövettä lämmittää useilla eri energialähteillä: mm. sähkö, kaukolämpö, lämpöpumput, öljy, puu, hake, pelletti, turve, aurinkoenergia, jne.  

Lämpö jaetaan rakennuksen eri osiin huonekohtaisilla järjestelmillä, vesikiertoisilla järjestelmillä tai ilmankiertoon perustuvilla järjestelmillä. Näiden järjestelmien suunnittelussa on syytä käyttää ammattilaisia.