extranet

Voimatori Oy


Ilmastonmuutos

Kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä ovat kasvaneet, mikä voimistaa kasvihuoneilmiötä ja lämmittää ilmastoa. Tätä lämpenemistä ja siitä aiheutuvia ilmaston häiriöitä kutsutaan ilmastonmuutokseksi. Lämpötilan nousu jo muutamalla asteella aiheuttaa maapallolla suuria ongelmia.

Kioton pöytäkirjassa vuonna 1997 sovittiin sitovat päästövähennystavoitteet teollisuusmaille. Päästökauppa on EU:n jäsenvaltioiden keino rajoittaa haitallisia päästöjä Kioto-sopimuksen mukaisesti. Energiapalveludirektiivin asettama kansallinen tavoite on 9 prosentin energiansäästö päästökauppaan kuulumattomilla aloilla.

Ilmastotalkoissa jokaisen omat valinnat ratkaisevat.